đi nhà nghỉ

Đi nhà nghỉ bị mất xe máy

Đường, con ruột của chủ nhà nghỉ đã lấy xe mô tô của một khách đến nghỉ mang đi bán với giá 13 triệu đồng.