di dời thuyền nổi Hồ Tây

Viết tiếp bài "Xung quanh việc khó di dời các phương tiện thủy, sàn nổi ở Hồ Tây"

Để làm rõ nguyên nhân vì sao hàng loạt nhà hàng nổi, du thuyền không có phép mà vẫn hoạt động công khai, trong khi cơ quan chức năng không thể thực hiện di dời, liệu rằng, có sự lơ là trách nhiệm ở đây?