di dời khách sạn

Di dời 3 khách sạn để trả lại không gian biển cho cộng đồng

Đông đảo du khách và người dân ở TP Quy Nhơn bày tỏ sự đồng tình khi UBND tỉnh Bình Định triển khai thu hồi đất, di dời 3 khách sạn có giá trị hàng ngàn tỷ đồng để trả lại không gian biển cho người dân.