di chuyển nhanh

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 xuất hiện gần biển Đông

Một cơn áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên khu vực vùng biển miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này sẽ đi vào Biển Đông.