di chuyển nhanh

Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh vào biển Đông

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông nam Đài Loan và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành bão.