dệt may xuất khẩu

Đơn hàng của dệt may xuất khẩu rất khả quan

Theo tin từ Bộ Công Thương: Tính chung 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,11 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Đơn hàng sản xuất quý II/2015 của doanh nghiệp ngành Dệt may rất khả quan, có gần 62% doanh nghiệp sản xuất trang phục có đơn hàng tăng so với quý đầu năm.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan, hết tháng 2/2015, nước ta đã có 4 thị trường xuất khẩu đạt giá trị kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất với tổng giá trị kim ngạch đạt 4,471 tỷ USD, chiếm gần 19,5% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước.