đến viếng

Lãnh đạo và bạn bè quốc tế viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 26-9, nhiều đoàn đại biểu quốc tế và ngoại giao đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bày tỏ lòng tiếc thương và chia sẻ nỗi đau mất mát với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam