đền Đồng Cổ

Hội thi đúc đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống

Ngày 29-4, tại Di tích Quốc gia núi và đền Đồng Cổ (xã Yên Thọ, huyện Yên Định), Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa đã tổ chức hội thi đúc đồng và đúc trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống làm kỷ vật trong lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029-2019).