để xảy ra tham nhũng

Xử lý 21 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết tại Phiên họp thứ 37 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay 12-9.