đề tài nghiên cứu khoa học

Luận án tiến sĩ phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo

Ngày 20-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hànhVvăn bản số 2299 rà soát điều kiện đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ. Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tiến sĩ từ số lượng giảng viên, quy mô đào tạo cho đến đề tài nghiên cứu.