đê tả

Đê Chương Mỹ được gia cố bê tông trước mùa mưa bão

Đoạn đê tả sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang được gấp rút nâng cấp có thể giúp người dân địa phương thoát cảnh ngập lụt trong nhiều năm qua...