đề nghị xử lý người đứng đầu

Xử lý người đứng đầu nơi xảy ra những vụ xâm hại trẻ em nghiêm trọng

Cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chuyên môn ở nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức và chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống xâm hại trẻ em.