dê mẹ

Dê con vừa sinh có 4 chân và 2 đầu dính chặt

Anh Nguyễn Thanh Phú (Sn 1983, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) nuôi hơn 30 con dê thì bất ngờ phát hiện, dê mẹ vừa sinh con có 2 đầu dính chặt, 4 chân.