Để gió cuốn đi

Cuộc đời đa đoan của nữ ca sĩ Ái Vân lên phim

Cuộc đời đa đoan của nữ nghệ sĩ tài sắc Ái Vân sẽ được dựng thành phim. Rất nhiều chi tiết, trong đó có cả quãng đời được giấu kín khiến cuốn tự truyện “Để gió cuốn đi” của nữ nghệ sĩ để trắng 7 trang khi ra mắt bạn đọc sẽ được khai thác bằng ngôn ngữ điện ảnh.