đẻ con

Chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên đường đến viện

Đang trên đường đến Trung tâm y tế huyện, thấy vợ đau bụng quá dữ dội, ngay lập tức người chồng đưa vợ vào lề đường và đỡ đẻ thành công đứa con trai kháu khỉnh.