dạy ngoại ngữ

Đề án "phổ cập" ngoại ngữ gần 10.000 tỷ thất bại2

“Đến năm 2020, mục tiêu của đề án dạy ngoại ngữ trong giáo dục quốc dân có đạt được không? Tôi xin trả lời luôn là không” - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ thẳng thắn đại biểu về thất bại của đề án “phổ cập” ngoại ngữ gần 10.000 tỷ đồng đầy tham vọng được đưa ra từ năm 2008.

Bao giờ tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam?

"Tại thời điểm này không đưa ra mục tiêu tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam. Nhưng nếu không phấn đấu ngay từ bây giờ, đưa ra kế hoạch, mục tiêu triển khai thì sẽ không thể nào đạt tới mục tiêu đó.." - Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết.