Davis Cup

Quần vợt Việt Nam và câu chuyện thăng, giữ hạng

Quần vợt nam Việt Nam đang chờ đợi cơ hội để trở lại nhóm 2 khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2019 khi được thi đấu trên sân nhà Hà Nội tại Giải Quần vợt đồng đội nam thế giới (Davis Cup) nhóm 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2018. Quan trọng là tiềm lực của quần vợt Việt Nam có đủ để lên nhóm 2 và giữ hạng trong thời gian dài hay không?