dấu xưa

Những dấu xưa của Chủ tịch Fidel Castro trên đất Quảng Bình

Mấy hôm nay Quảng Bình mưa, chúng tôi về Khu Giao tế Quảng Bình nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, kỷ vật về Người anh hùng giải phóng dân tộc của đất nước Cu Ba anh em.

Văn miếu Nam Bộ - Dấu xưa còn đó

Trong các triều đại trước, việc xây dựng Văn Thánh miếu hay Văn miếu là một định chế nhằm xác lập vị thế địa lý-văn Hóa-chính trị, tiếp nối truyền thống trọng sự học, xem "hiền tài là nguyên khí của quốc gia"…