dầu vón cục trôi vào bờ biển Quảng Nam

Xử lý dầu vón cục trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước khoảng 0,5-10cm, xuất hiện rải rác dọc theo bờ biển dài khoảng 7km của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, dầu vón cục còn bám trên rác như bao ni lông, chai lọ,…