đầu tư lưới điện

Tích cực tìm kiếm các khoản vốn vay không bảo lãnh cho đầu tư lưới điện

Theo tính toán, mỗi năm ngành Điện phải đầu tư khoảng 800 triệu USD cho hạ tầng lưới điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ phải nỗ lực tự tìm kiếm các khoản vay thương mại, khi Chính phủ đã giảm tối đa bảo lãnh và các nguồn vốn vay ODA ưu đãi cũng giảm dần.