đấu tranh với tội phạm

Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Đảng

Trong 3 ngày từ 14 đến 16/7, Đảng bộ Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.