dấu tích

Phát hiện dấu tích loài khủng long biết bay to như máy bay

Phát hiện dấu tích loài khủng long biết bay to như máy bay, có cánh dài 13 m, chuyên ăn thịt khủng long nhỏ tồn tại trái đất 700 triệu năm trước.