đau thương vô hạn

Việt Nam đau buồn sâu sắc khi được tin đồng chí Fidel Castro từ trần

Trong giờ phút đau thương vô hạn này, những người cộng sản và nhân dân Việt Nam một lần nữa xin khẳng định lại tình đoàn kết chiến đấu kiên định với những người Cộng sản và nhân dân Cuba anh em.