dấu hiệu trốn thuế

Tin thêm về vụ HTX Thống Nhất sử dụng vé giả và dấu hiệu trốn thuế

Sau khi Báo CAND các ngày 2, 5 và 12-6 liên tiếp phản ánh về tình trạng HTX Xe khách liên tỉnh du lịch và dịch vụ Thống Nhất (HTX Thống Nhất) sử dụng một lượng vé giả rất lớn để bán cho khách đi xe hòng trốn thuế; kê khai, nộp thuế rất thấp so với doanh thu thực tế từ hoạt động vận tải khách…, các cơ quan có trách nhiệm của TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra, làm rõ những sai phạm của HTX này.