dâu chín

Nông dân Hà Nội tất bật thu hoạch dâu chín

Những ngày đầu tháng tư, các vườn dâu xung quanh Hà Nội chín rộ, người nông dân tất bật với công việc thu hoạch nông sản đưa đi tiêu thụ.