dấu bệnh viện

Mua dấu giả về “chế” giấy khám sức khỏe bán số lượng lớn

Đức khai nhận đã mua con dấu giả của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh Viện E từ một người không quen biết trên mạng rồi về “sản xuất”giấy khám sức khỏe giả bán số lượng lớn…