dấu ấn tốt

Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo ngày càng quyết liệt, sức lan tỏa lớn

Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.