đất nước con người Việt Nam

Hơn 500 tay máy tham dự “Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2016”

Vượt qua hơn 5.400 tác phẩm dự thi, “Phố bên sông” của tác giả Thái Quán Chúng và “Rớ sớm” của tác giả Lê Minh Quốc đã xuất sắc giành giải nhất ảnh đơn tại “Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2016” .