đặt hàng online

Apple bắt đầu cho đặt hàng iPhone X

Các quốc gia nằm trong danh sách có thể đặt hàng mua iPhone X hiện mới chỉ được Apple giới hạn ở Mỹ, Singapore, Trung Quốc và Nhật Bản.