đất

Doanh nghiệp cổ phần hóa phải chốt phương án xử lý nhà, đất trước ngày 30/5

UBND Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong danh mục thực hiện cổ phần hóa (CPH) đến hết năm 2020 khẩn trương rà soát, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng gửi Sở Tài chính trước 30/5. 

Đất

Đất hiền lành như mẹ
Mộc mạc áo nâu tươi
Xóa nếp nhăn cằn cỗi
Khai hoa nuôi cây đời.

Quy định về bồi thường đất không có sổ đỏ2

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 3-3-2017.