đáp ứng yêu cầu

Khảo sát triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ điều trị dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID -19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 được Chính phủ giao, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID -19 Bộ Công an đã triển khai kế hoạch lập Bệnh viện dã chiến phòng chống dịch tại 3 miền...