đáp án chính thức

Sẽ công bố muộn đáp án chính thức các môn thi THPT quốc gia 2019

Năm nay, đáp án chính thức đề thi THPT quốc gia 2019 các môn sẽ được công bố muộn hơn so với các năm trước. 

Đáp án chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2015

Báo Công an nhân dân giới thiệu đáp án chính thức của Bộ Giáo dục vào Đào tạo về các môn thi THPT quốc gia 2015.