đào tạo từ xa

Hoàn thiện cơ sở pháp lý đưa dạy học trực tuyến trở thành chính thức

Chiều 3/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố và các trường đại học (ĐH) về đánh giá chất lượng giáo dục trực tuyến, dạy học từ xa.

Đào tạo từ xa ngày càng giảm sút

Phương thức đào tạo từ xa tại Việt Nam đang gặp phải nhiều thách thức khi mà quy mô tuyển sinh ngày càng giảm sút, quy trình quản lý chất lượng chưa chặt chẽ dẫn đến chất lượng đào tạo của loại hình này chưa được xã hội thừa nhận.