đạo tạo kép

Trường nghề thu hút người học bằng mô hình đào tạo kép

Các trường cao đẳng dạy nghề tại TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực xây dựng mô hình đào tạo “kép”, vừa đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, đào tạo ngành nghề theo chuẩn quốc tế; vừa tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội lấy kinh nghiệm thực tế, lại tạo cơ hội để các trường khẳng định vị thế, cũng như cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao đủ điều kiện làm việc trong và ngoài nước.