đào hư

Nắng nóng, đào nở trụi bông, dân buôn buồn rầu cắt nhánh lấy gốc

Đào từ các tỉnh phía bắc đổ về Công viên 23-9 (TP Hồ Chí Minh) sớm nhất trước khi chợ hoa này khai mạc. Do nắng gắt, hoa bung nụ sớm và mau tàn, nhiều cây đào chưa kịp đến tay người chơi hòa đã tàn úa. bán không được, nhiều người buôn đào phải cắt cành sớm để vận chuyển gốc về lại phía Bắc...