Đào Thị Loan

Bài 2: Những điều chưa biết về chuyên án ma túy lớn nhất Việt Nam

Chuyên án được tiến hành với việc huy động đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ của nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an 16 tỉnh, thành phố...