đánh vào tâm lý

Công ty TNHH ở Hà Nội mua bán sản phẩm có dấu hiệu lừa đảo

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thủ đoạn của các đối tượng đánh vào tâm lý của người dân.