danh sách tứ trụ

Không căn cứ thông tin mạng để suy diễn nhân sự cấp cao1

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn thừa nhận, đúng là có một số thông tin lan truyền trên mạng về vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, trong đó có thông tin về “danh sách tứ trụ”!