đánh roi người vi phạm

Lạ kỳ hình thức phạt người vi phạm lệnh phong toả ở Ấn Độ

Ấn Độ chính thức bước vào lệnh giới nghiêm quy mô nhất thế giới ngày 25/3 khi hơn 1,3 tỷ dân được yêu cầu ở nhà nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.