đánh nhầm bạn

Tranh cãi trên bàn nhậu, giết nhầm bạn trong cơn say

Cùng bạn chạy vào can ngăn một người trong nhóm công nhân đang gây rối, trong đêm tối Sơn Tinh đã cầm cây xà beng đánh nhầm bạn mình tử vong.