đánh giá tác động môi trường

Mời chuyên gia nước ngoài đánh giá tác động môi trường tại vùng biển Vĩnh Tân 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan khoa học chuyên ngành tiến hành đánh giá toàn diện tác động môi trường đối với việc nhận chìm gần 1 triệu m3 vật liệu nạo vét của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1. Trong trường hợp cần thiết, đơn vị này có thể thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập nước ngoài để đảm bảo khách quan.