đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo

Tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới

Ngày 25/3, Văn phòng Chính phủ  đã có văn bản gửi các Bộ Công Thương, Tài chính, NN&PTNT truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo.