đánh giá hoạt động

Đặt ra nhiều vấn đề cấp bách về hoạt động văn hóa nghệ thuật

Chiều 1-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng trong thời gian qua và thảo luận các hoạt động trọng tâm đến cuối năm.

Đại hội Đảng bộ Công an TP Hà Nội lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015-2020

"Bất kỳ tình huống nào cũng phải bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội", là mục tiêu được Đảng bộ Công an thành phố (TP) Hà Nội đặt ra tại Đại hội Đảng bộ lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015 - 2020, diễn ra vào ngày 4/7.

Lấy chất lượng tư vấn giúp Đảng, Nhà nước làm thước đo chất lượng hoạt động

Chiều 5-12, Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học, nghệ thuật  (VHNT) Trung ương đã tiến hành kỳ thứ 7, tổng kết, đánh giá công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.