đánh đề

Hai nữ đồng nghiệp ‘tổ chức’ cho công ty đánh đề

Để kiếm thêm thu nhập, hai nữ công nhân của công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài đã tổ chức ghi đề. Những đồng nghiệp muốn đánh chỉ cần điện thoại hoặc nhắn tin. Số tiền chung chi sẽ được chuyển vào ngày hôm sau.