đành dề

Mang súng "đòi tiền" trúng đề, 4 con bạc lĩnh hơn 25 năm tù

Gian lận trong việc đánh đề nên chủ đề không chịu thanh toán tiền trúng, 4 tên đã đem súng đến nhà khổ chủ đòi tiền