đánh chiếm TP Cần THơ

Lực lượng An ninh Cần Thơ trong những ngày tháng Tư lịch sử

Những ngày cuối tháng 4/1975, chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về chiến dịch giải phóng quê hương với khả năng tự lực, tự cường “tỉnh giải phóng tỉnh, huyện giải phóng huyện, xã giải phóng xã”, Ban An ninh Cần Thơ nỗ lực vượt bậc trong công tác xây dựng lực lượng. Đặc biệt là lực lượng chiến đấu trinh sát vũ trang, trinh sát bảo vệ chính trị, cán bộ điệp báo từ Phân đội chuyển thành ba đại đội hợp nhất với 120 đồng chí.