đánh cắp iPhone

Biểu tình ở Mỹ, hàng loạt cửa hàng Apple bị cướp phá

Lợi dụng biểu tình, nhiều đối tượng tội phạm liền ra tay thực hiện hành vi cướp phá, hôi của và các cửa hàng của Apple cũng trở thành nạn nhân.