đảng viên vi phạm

Con người nhất quán

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì “nói phải đi đôi với làm” tựu trung lại không chỉ là đạo đức, là lẽ sống, là nguyên tắc của mỗi cá nhân. Mà đó còn là kim chỉ nam cho những cán bộ lãnh đạo đang tại vị, làm việc hay đã về hưu.

Truy thu số tiền đã đền bù giải phóng mặt bằng cho bà Phùng Thị Thu

Bà Chu Thị Thứ ở xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội có đơn gửi Báo Công an nhân dân với nội dung tố cáo ông Phùng Hữu Lộc- nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Thái lợi dụng chức vụ quyền hạn có những sai phạm trong việc giao đất giãn dân, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nên ngay từ đầu năm 2014, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã tham mưu giúp Đảng ủy CATW xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thường xuyên tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên; đồng thời đề ra chương trình, kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm.