đăng ký tuyển thẳng

Thí sinh được đăng ký tuyển thẳng vào tối đa 2 trường

Thí sinh có thể đăng ký tuyển thẳng vào tối đa 2 trường và gửi hồ sơ cho trường có nguyện vọng nhập học trước ngày 10-8 (tính ngày theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).