đăng ký sử dụng hóa đơn

Quy trình phối hợp, liên thông trong đăng ký sử dụng hóa đơn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 15/10.