đăng ký hoạt động

Đã thực hiện đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp mới

Bà Trần Thị Hồng Minh, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT cho biết hiện nay toàn bộ quy trình đăng ký doanh nghiệp được cán bộ đăng ký kinh doanh tác nghiệp trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (TTĐKDNQG).